Test sprawdzający

Wykonaj test sprawdzający Twój poziom wiedzy z języka angielskiego. Poniżej znajduje się 70 pytań jednokrotnego wyboru.

Test
  • Dane kontaktowe
  • Test